Populair wetenschappelijk

Een wetenschappelijke publicatie is veelal bestemd voor een beperkt publiek. Toch zijn er proefschriften, dissertaties, die interessant zijn voor een breder publiek. Steeds meer worden we met ons allen betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op wetenschappelijk gebied, door bijvoorbeeld de zogenaamde publieksacademies. De belangstelling hiervoor is enorm. Voor Van Gorcum een reden om hier de komende jaren nog meer aandacht aan te besteden. We werken hiertoe samen met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente.

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl